Stichting Recreatiesport Harkema

Stichting Recreatiesport Harkema

Harkema is van oudsher een dorp met een rijke en actieve sporthistorie. Stichting Recreatiesport Harkema – KVK 76754251 – is een initiatief van enkele betrokken inwoners van Harkema en zet zich in voor de ontwikkeling van de breedtesport van het dorp Harkema. Het probeert laagdrempelige (terugkerende) en gezellige sportevenementen te organiseren ter bevordering van de sport in Harkema met een kwinkslag naar de roemruchte maar overwegend gezellige karaktereigenschappen van het dorp Harkema.

Het Bestuur van de Stichting Recreatiesport Harkema bestaat uit zes bestuursleden.

Pieter Siemen Spinder – Voorzitter & Nazitter
Wouter Slotegraaf – Secretaresse & IT wizzkid
Willem van Kammen – Ponghâlder & Kin-sa-wol-jong
Andries Hoekstra – PR & Winnaar Ronde van Peize 
Erik Jager – Grote praatjesmaker & Stiiperatie
Johan den Hoedt – Stroommeister & Chef du Terrain
Auke Veenbaas – Hoofd planologische & Structuur
drs. prof. ing. Foppe Diederik Land – Raad van Commissaris

Uiteraard wordt het bestuur per georganiseerd evenement ondersteund door enkele bestuursmedewerkers. Voor vragen aan het bestuur kan gebruik worden gemaakt van het mailadres info@dehelvanharkema.nl