Privacy statement

PRIVACY STATEMENT
Stichting Recreatiesport Harkema is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@dehelvanharkema.nl

Evenementen Stichting Recreatiesport Harkema
De Privacy Statement is van toepassing op de evenementen georganiseerd door Stichting Recreatiesport Harkema en de websites beheerd door Stichting Recreatiesport Harkema:
De Hel van Harkema – https://dehelvanharkema.nl

Tijdens de inschrijving van een evenement vragen wij u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het evenement. In de Algemene Voorwaarden vindt u een verwijzing naar de Privacy Statement.
Contactgegevens: Stichting Recreatiesport Harkema Lauwersweg 7A 9231 GR Surhuisterveen info@dehelvanharkema.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom
Stichting Recreatiesport Harkema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Stichting Recreatiesport Harkema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of evenement E-Magazine inclusief aanbiedingen of arrangementen in samenwerking met sponsoren.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Deelname aan horeca arrangementen indien u zich hiervoor aanmeldt via het inschrijfformulier.
  • De aangesloten bond te informeren over uw deelname en resultaat, indien zich heeft ingeschreven met vermelding van uw licentie.
  • U te informeren over het resultaat van uw deelname aan het evenement met betrekking tot de tijdwaarneming.
  • Om merchandise die heeft besteld tijdens de inschrijving bij u af te leveren.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruiken wij alleen uw emailadres. In nieuwsbrieven vermelden wij links naar webpagina’s waarmee u zich kunt afmelden van de nieuwsbrief of waarmee u uw emailadres kunt aanpassen.
Stichting Recreatiesport Harkema maakt gebruik van de aanmeldingsgegevens om de deelnemers en sponsoren/partners te informeren over de evenementen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Recreatiesport Harkema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de inschrijfgegevens tot 2 jaar na het evenement voor evenementsupport en verdere bedrijfsvoering.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige (15 jaar of jonger) inschrijft voor een evenement georganiseerd door Stichting Recreatiesport Harkema dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Recreatiesport Harkema verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Recreatiesport Harkema blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Recreatiesport Harkema gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven bij een bezoek aan een website van Stichting Recreatiesport Harkema, voordat deze cookies mogen worden geplaatst en gebruikt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Recreatiesport Harkema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dehelvanharkema.nl. Wij verzoeken u om de naam van het evenement, uw naam, uw woonplaats en uw geboortedatum te vermelden in het verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Recreatiesport Harkema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dehelvanharkema.nl.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Statement is alleen van toepassing op de websites van Stichting Recreatiesport Harkema. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Stichting Recreatiesport Harkema raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy Statement van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Stichting Recreatiesport Harkema past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacy Statement worden opgenomen. Stichting Recreatiesport Harkema raadt u dan ook aan de Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Stichting Recreatiesport Harkema er alles aan doen u per email en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.